ورود به سایت
ثبت مشاور
چرا نمیتوانم از قناری ها جوجه بگیرم
12 تیر 1396

چرا نمیتوانم از قناری ها جوجه بگیرم

رشد و نمو : عوامل زیر میتوانند موجب عدم گرفتن جوجه در زمان جفت گیری و جوجه کشی باشند :     الف – عدم آماده سازی قناری های نر وماده ...
2 راه برای تشخیص نطفه دار بودن یا هرز بودن تخم قناری
11 تیر 1396

2 راه برای تشخیص نطفه دار بودن یا هرز بودن

 رشد و نمو : بهترین زمان برای تشخیص نطفه دار بودن یا نبودن تخم ، 7 روز پس از زمان قرار دادن تخم ها زیر پرنده است . البته در این زمان برای اینکه ...
نقش نور دهی مناسب در تولید مثل قناری و برنامه مربوطه
10 تیر 1396

نقش نور دهی مناسب در تولید مثل قناری و

     رشد و نمو :  نور عامل مهم در باروري و توليد مثل قناری است .افزايش تدريجي مدت زمان نوردهي  نقش بسيار  حساس و موثري در ...
تغذیه انواع قناری در فصل جوجه کشی
09 تیر 1396

تغذیه انواع قناری در فصل جوجه کشی

رشد و نمو : انواع ترکیبات برای غذای قناریها و جوجه هایشان در زمان جوجه کشی :       تركيبات هفت تخم در فصل جوجه كشي 1000 گرم ...
روش اصولی انتخاب قناریهای مناسب برای جفت گیری و تشخیص سن قناری
08 تیر 1396

روش اصولی انتخاب قناریهای مناسب برای جفت

 رشد و نمو : برای اینکه بتوانید بهترین نتیجه را در فصل جوجه کشی ، از قناریهای خود بگیرید ، مواردی مانند زمان مناسب خرید قناری ، سن قناری ، و ...
تشخیص آماده شدن قناری و زمان جفت اندازی
07 تیر 1396

تشخیص آماده شدن قناری و زمان جفت اندازی

رشد و نمو : با فرا رسیدن فصل جوجه کشی ، برخی اقدامات را میبایست انجام دهید تا بتوانبد با موفقیت از انواع قناری، جوجه بگیرید. مواردی که در ادامه ...
انواع بیماریهای قناری قسمت چهارم
06 تیر 1396

انواع بیماریهای قناری قسمت چهارم

رشد و نمو : با مشاهده ی این حالات سریعا پرنده را از پرنده های دیگر جدا کنید و آن را در قفس مخصوص بیمار ها قرار دهید . باید توجه داشت که پرنده ی ...
انواع بیماریهای قناری قسمت سوم
05 تیر 1396

انواع بیماریهای قناری قسمت سوم

  رشد و نمو : بخش سوم انواع بیماریهای قناری لطفا در صورت احساس بیماری :   با مشاهده ی این حالات سریعا پرنده را از پرنده های دیگر جدا کنید و ...