ورود به سایت
ثبت مشاور
شرایط استفاده از پسماندها و غذاهای جایگزین برای پرورش مرغ
14 شهریور 1396

شرایط استفاده از پسماندها و غذاهای جایگزین

    رشد و نمو : در حوزه پرورش دام ، طیور و ... ، اصلی ترین هزینه مربوط به هزینه دان میباشد.(حدود 70 درصد از کل هزینه ها) دان موجود در ...
دسته بندی : طیور » مرغ
ادامه مطلب