ورود به سایت
ثبت مشاور
آیا همسترها به خواب زمستانی می روند
23 آذر 1399

آیا همسترها به خواب زمستانی می روند

رشد و نمو : اگر شرایط محیطی و دما مناسب نباشد ، همسترها به خواب زمستانی می روند . برای پیشگیری از این امر ، همستر خود را در محیطی با دمای مناسب نگه دارید ...