ورود به سایت
ثبت مشاور
انواع بیماریهای قناری قسمت سوم
05 تیر 1396

انواع بیماریهای قناری قسمت سوم

  رشد و نمو : بخش سوم انواع بیماریهای قناری لطفا در صورت احساس بیماری :   با مشاهده ی این حالات سریعا پرنده را از پرنده های دیگر جدا کنید و ...
نکاتی برای پیشگیری از بیماریهای انواع قناری
01 تیر 1396

نکاتی برای پیشگیری از بیماریهای انواع قناری

 رشد و نمو : به طور کلی قناریها نسبت به سایر پرندگان کمتر دچار بیماری می شوند ، پرنده ای که جای مناسب داشته باشد و به خوبی تغذیه و نگهداری شود ، ...