ورود به سایت
ثبت مشاور

زمان مورد نیاز برای پرورش و بهره وری بوقلمون گوشتی

در تاریخ : 16.06.96
توسط : modiriat
نظرات : 0
بازدیدها : 2095

 

دوره جوجه کشی بوقلمون

رشد و نمو : پرورش معمول بوقلمون گوشتی (جنس نر) به مدت ۴ ماه صورت میگیرد که بعد از این مدت و با رعایت استانداردهای لازم وزن بوقلمون به ۱۳ الی ۱۶ کیلو (بسته به نژاد و رعایت استانداردهای پرورش) میرسد.پس از رسیدن بوقلمون به این وزن آماده ارسال به کشتارگاه میباشد.

اما در برخی مناطق و استانها مانند استان مازندران فرهنگ خرید بوقلمون بصورت خرید بوقلمون کامل وجود دارد و از آنجاییکه وزن مورد نیاز مردم چنین مناطقی کمتر از ۱۰ کیلو میباشد پیشنهاد میگردد دوره پرورش در این مناطق جهت عرضه مستقیم به مردم (بدون نیاز به ارسال به کشتارگاه) سه ماهه باشد.

 

توليد مثل و جوجه کشي

بلوغ جنسي مرغها در سن 30 هفتگي بوده اما به طور نرمال 3 هفته بيشتر زمان مي‌دهند تا اولين تخمگذاري انجام گيرد. 
جهت توليدمثل  بوقلمونها از روش تلقيح مصنوعي استفاده مي‌شود. 
در طي 25 هفته سيكل تخمگذاري، يك مرغ به طور نرمال 100 الي 120 تخم مي‌گذارد. البته افزايش ميزان دوره نوردهي از 8 ساعت به 14 ساعت باعث تحريك بوقلمونهاي ماده به تخمگذاري بيشتر مي‌‌شود.

 

توليد تخم

 جوجه ماندگار به ازا هر مادر

درصد هچ

تخم قابل ست کردن به ازا هر مادر

مادرهاي تخمگذار

هفته تخمگذاري

92/75

6/77

14/92

1/56

20

65/81

1/76

64/99

7/52

22

91/86

4/74

66/106

3/49

24

65/91

9/71

20/113

9/45

26


مهمترين نكات در مورد جوجه‌كشي بوقلمون

 ناگفته پيداست كه مهمترين فاكتور جهت بدست‌آوردن بهترين نتيجه در جريان جوجه‌كشي، رعايت و اعمال مطلوبترين درجه حرارت جهت رشد جنين مي‌باشد. 
با وجود اينكه رطوبت، تهويه و چرخش هوا در دستگاه‌ها از موارد مهمي هستند كه اگر به درستي كنترل نشوند عوارض نا‌مطلوب جبران‌ناپذيري برروي نتيجه جوجه‌كشي خواهند‌داشت، اما در نهايت تخمها به تغييرات جزئي اين سه فاكتور از حد متوسط و نرمال چندان حساس نمي‌باشد، ولي يك تغيير جزئي در ميانگين درجه‌حرارت قابل تحمل براي جنين و افزايش يا كاهش غيرضروري آن مي‌‌تواند تاثير بسزايي در كاهش قابليت جوجه‌درآوري تخمها داشته‌باشد. 
با توجه به اهميت اين موضوع طي چند سال اخير كمپانيهاي بزرگي تحقيقات بسياري در جهت بدست‌آوردن درجه حرارت متعادل و مطلوب در جوجه‌كشي بوقلمون انجام داده‌‌اند وبسياري از اطلاعاتي كه هم‌اكنون در اختيار پرورش‌دهندگان بوده و در اين صنعت مورد استفاده قرار مي‌گيرند، حاصل آزمايشات ويژه اين شركتها در آزمايشگاههاي اختصاصي خود مي‌باشد، در مكانهايي كه امكان مطالعه برروي اثرات گوناگون تغييرات درجه‌حرارت، در مراحل مختلف جوجه‌كشي به راحتي وجود‌ دارد. 
دستگاههاي موجود در اين آزمايشگاهها توانايي تنظيم در دماهاي گوناگون را داشته و جهت سنجش و بررسي بهتر حالات واقعي درون ماشينها و چگونگي انجام مراحل جوجه‌كشي به مانيتورهاي ويژه‌اي مجهز هستند. 
در تمامي 15 سال گذشته محققان با بازديد از بسياري از موسسات جوجه‌كشي معتبر در سطح جهان و اندازه‌‌گيري دما در انواع مختلف دستگاهها و سيستمها بدين نتيجه رسيده‌اند كه دماي واقعي تخمها در درون ماشين مي‌تواند بطور قابل ملاحظه‌اي متفاوت‌تر از دماي نشان داده‌ شده بوسيله نشانگرهاي دستگاه جوجه‌كشي باشد، بعنوان مثال در جدول انتهايي صفحه چند نمونه از دماهاي ثبت شده در جوجه‌كشي‌هاي آمريكاي‌شمالي و اروپا ديده مي‌شود. 
بايد توجه داشت كه بهترين دما در جوجه‌كشي بوقلمون، دمايي در حدود 5/37 درجه سانتيگراد مي‌باشد، اما همانطور كه از جدول مشاهده مي‌گردد دما در ميان تخمها و در درون دستگاه اغلب متفاوت از اين ميزان است. 
در هر حال مهمترين هدف در اين تحقيقات بدست‌آوردن دامنه تغييرات دمايي است كه جنين بوقلمون مي‌تواند آنرا بدون هيچگونه اثر سوئي در نتيجه هچ تحمل نمايد. 
بعنوان مثال انجام جوجه‌‌كشي در دماي بالاتر از 38 سانتيگراد و در روزهاي 24 - 18 كاهش قابل ملاحظه‌اي را در قابليت جوجه‌درآوري و افزايش تلفات جنين در پي داشته و نشانه‌هاي ويژه‌اي را از نظر آسيب‌شناسي ازقبيل: وارونگي و جابه‌جا‌شدگي جنين، آب‌آوردن‌چشمها، تورم و ادم‌‌ سر و گردن بوجود خواهد‌آورد. 
همچنين پيوسته نگه‌داشتن دما در حدود 5/36 سانتيگراد نيز تاخير در زمان هچ (حدود45ساعت) را نشان مي‌دهد. مشاهدات فوق مؤيد اين نكته هستند كه بهترين درجه حرارت جهت انجام يك جوجه‌كشي موفقيت‌آميز، درجه‌حرارتي در حدود 5/37 سانتيگراد مي‌باشد. 
همچنين درجه‌‌حرارتهاي بالاتر از اين مقدار نسبت به درجه‌حرارتهاي پائينتر به مراتب اثرات مخرب‌تري را در نتيجه جوجه‌كشي خواهند‌داشت. اگر دما براي 3 روز يا كمتر در حدود 5/38 درجه سانتيگراد و در هر يك از مراحل جوجه‌كشي اعمال شود اثر چنداني را بر روي قابليت جوجه درآوري نخواهند‌داشت اما اعمال همين دما به مدت 5 روز يا بيشتر ميزان هچ را به طرز قابل ملاحظه‌اي كاهش خواهد‌ داد. بايد خاطر‌نشان كرد كه بيشترين كاهش در ميزان هچ هنگامي مشاهده‌ مي‌شود كه درجه‌ حرارتهاي بالا در طول هفته دوم جوجه‌كشي اعمال‌ شوند. به عبارت ديگر اعمال دماي 38 سانتيگراد هنگامي تاثيري بر نتيجه هچ نخواهدداشت كه به مدت 6 روز و در هفته اول، سوم و چهارم جوجه‌كشي اعمال‌‌گردد اما در هفته دوم جوجه‌كشي اعمال همين دما، كاهش در ميزان هچ را در پي خواهد داشت، اين مسئله نشان‌دهنده حساسيت ويژه جنين بوقلمون به دما‌هاي بالا بخصوص در هفته دوم جوجه‌كشي مي‌باشد.

 

جدول دمائي در جوجه کشي بوقلمون

رديف

انواع جوجه کشي

دماي دستگاه

دماي تخمهاي درون ماشين

 

 

 

بيشينه

کمينه

A

DRUM MULTI STAGE

5/37

7/38

9/37

B

DRUM MULTI STAGE

4/37

2/38

5/37

C

TUNNEL MULTI STAGE

37

8/37

2/37

D

FIXED RACK MULTI STAGE

6/37

38

8/37

E

FIXED RACK MULTI STAGE

4/37

38

4/37

F

FIXED RACK MULTI STAGE

4/37

2/38

4/37

G

FIXED RACK MULTI STAGE

5/37

2/38

6/37

H

CABINET MULTI STAGE

4/37

38

7/37

I

CABINET SINGLE STAGE

3/37

7/37

4/37

G

CABINET SINGLE STAGE

3/37

4/40

6/37

K

CABINET SINGLE STAGE

6/37

1/38

6/37

L

CABINET SINGLE STAGE

1/37

6/38

1/37

 

پرورش جوجه تا کشتار

در طول سال 1996 كمپاني B.U.T به همراه مشتريان ايتاليايي خود زمان زيادي را صرف فعاليت جهت توسعه برخي از شيوه‌هاي جديد در پرورش جوجه‌هاي يكروزه بوقلمون نمود. 
اين شيوه‌ها قدرت ماندگاري جوجه را در چند روز اول زندگي افزايش داده و نيازهاي ضروري آنها را در جهت شروعي بهتر و مطمئن و همچنين ايجاد گله‌هايي با كيفيت بالا در آينده فراهم مي‌كند. 
در يك مديريت پرورشي مناسب و كارآمد اولين و مهمترين فاكتور، تهيه مقدمات، آماده سازي و ضدعفوني مناسب جايگاه قبل از رسيدن جوجه‌ها مي‌باشد. سالن پرورش و تمامي تجهيزات آن بايد از نظر كاركرد مناسب و مطمئن در تمامي طول دوره، از پيش كنترل شده و عمليات پاكسازي،ضدعفوني، خشك كردن و دود دادن به خوبي انجام گيرد.پس از اين مرحله نوبت به قرار دادن مادرهاي مصنوعي در سالن مي‌رسد. حلقه‌هاي مادر مصنوعي بايد به شعاع 4 الي 5/4 متر قرارگرفته و مادر مصنوعي دقيقاً در مركز اين دايره آويزان گردد. دما در زير مادر مصنوعي بايد حدود 38 درجه سانتيگراد و در فضاي سالن بين 22 الي 26 درجه سانتيگراد باشد. 
بستر مادر مصنوعي بايد با پوشالي به عمق 8 سانتيمتر و به صورت كاملاُ مسطح و ثابت پوشانده شود (اين مساله به جوجه‌ها در جهت حفظ تعادل و به دست آوردن موقعيت صحيح كمك كرده و از افتادن آنها در روي بستر جلوگيري مي‌كند). 
بستر مورد استفاده بايد خشك، جاذب رطوبت، عاري از گرد و غبار، كپكها، ريسمان و سموم باشد. 
هر محيط مادر مصنوعي حداقل به چهار آبخوري نياز دارد كه اين آبخوريها بايد در ارتفاعي مناسب جهت دسترسي آسان جوجه‌ها نصب شده باشند. همچنين بايد توجه داشت كه اين آبخوريها چندان نزديك به هم قرار داده نشوند. 
در اين زمان، شروع به آماده سازي سيني‌هاي دان نموده اما آنها را در محل قرار نمي‌دهيم. همچنين بايد يك محيط پرورش اضافي جهت قرار دادن جوجه‌هايي كه ممكن است نياز به مراقبتهاي ويژه داشته باشند آماده مي‌كنيم (همانند جوجه‌هايي كه حالت افتادگي به پهلو در آنها مشاهده مي‌شود)، جائيكه بتوان آنها را دور از تراكم و شلوغي پنهاي نرمال مورد مراقبت قرار داد. بستر اينمحيط را با لايه‌اي از پوشال چوب يا خاك اره جهت تهيه محيطي مناسب براي بهبود جوجه‌هايي كه اين مشكل را دارند مي‌پوشانيم. اگر جوجه‌ها قبل از رسيدن به سالن بايد مسافت طولاني را طي كنند، قرار دادن آنها در جعبه‌هايي مخصوص و در زير محيط مادر مصنوعي قبل از فرستادن در سالن ميتواند راه‌ حل خوبي جهت رفع خستگي ناشي از حمل و نقل باشد. 
جوجه‌ها بايد با دقت بسيار در سالن پرورش قرار داده شده و براي يكساعت اول تنها آب در اختيارشان قرار گيرد. اين عمل به خاطر اطمينان از مصرف آب توسط جوجه‌ها قبل از شروع غذا خوردن انجام مي‌شود. پس از يكساعت سيني‌هاي دان را در سالن قرار مي‌دهيم تا هم غذا و هم دان در دسترس جوجه‌ها باشد. پس از 5/2 ساعت (5/3 ساعت پس از ريختن جوجه‌ها در سالن) چراغها را خاموش كرده تا جوجه‌ها به خواب روند. اين خاموشي به مدت 5/3 ساعت تا روشنايي بعدي ادامه پيدا مي‌كند. اين برنامه را بصورت 5/2 ساعت روشنايي 5/3 ساعت تاريكي براي روز اول ادامه مي‌دهيم و پس از آن حالت عادي 14 ساعت روشنايي و 10 ساعت تاريكي را اعمال مي‌كنيم. 
اصلي‌ترين سود در استفاده از برنامه روشنايي متناوب در طول 24 ساعت اول، جلوگيري از پرخوري جوجه‌ها مي‌باشد. زيرا تغذيه جوجه‌ها براي يك دوره طولاني موجب بروز انباشتگي چينه‌دان خواهدشد، اين حالت به ويژه در ميان پرندگاني كه حالت افتادگي به پهلو را دارند مشاهده مي‌گردد. (علت اين امر اين است كه انباشتگي چينه دان پرنده را از حالت تعادل خارج ميكند.) 
پس برنامه نوردهي متناوب مي‌تواند از پرخوري جوجه‌ها و در نتيجه ايجاد اين معضل جلوگيري كند. هر جوجه‌اي كه در حالت فوق مشاهده شد بايد به سرعت از اين وضع بيرون آورده شود چون ماندن در اين حالت، در زير مادر مصنوعي منجر به شروع استرسهاي گرمايي مي‌گردد. 
جوجه‌هايي كه مبتلا به اين معضل مي‌شوند بايد سريعاً جهت انجام مراقبتهاي ويژه به محيط پرورش اضافي كه قبلاً تهيه شده انتقال داده شده و همچنين به آنها آب كافي خورانده شود. اين محيط با بستري از پوشال چوب و با مهيا كردن محيطي مناسب به جوجه‌ها در جهت بدست آوردن تعادل دوباره كمك مي‌نمايد. بايد توجه داشت كه در اين حالت ممكن است جوجه‌ها به سرعت آب بدن خود را از دست بدهند بنابراين مرتباً آنها را كنترل كرده و به آنها آب كافي مي‌دهيم. 
روشهايي كه در اينجا ذكر شد در حقيقت چندان هم جديد نمي‌باشند و بسياري از آنها، از پيش در صنعت پرورش بوقلمون مورد استفاده بوده‌اند. آنچه كه در اينجا مورد اهميت مي‌باشد اين است كه استفاده از اين روشها شانس بيشتري را به جوجه‌هاي يكروزه در جهت انجام بهترين شروع ممكن خواهند داد. 
توجه به اين نكات پرورشي و همچنين انجام مراقبتهاي ويژه در طول پرورش ضروري‌ترين و اولين مرحله جهت اطمينان از رشد مناسب و يكنواخت گله مي‌باشد. تلاش در اين مرحله از دورة زندگي گله، تضمين كننده سود در آينده خواهد بود. 
در انتها خلاصه‌اي از مهمترين نكات اين متن به شرح زير مي‌باشند: 
1-براي ساعت اول معولا تنها آب در اختيار جوجه‌ها قرار داده شود. 
2-دما در زير مادر مصنوعي بايد حدود 38 درجه و در فضاي سالن بايد حدود 22-26 درجه سانتيگراد باشد. 
3-آماده كردن يك محيط پرورش اضافي با بستري از پوشال چوب. 
4-دادن يكساعت استراحت به جوجه‌ها قبل از قرار دادن آنها در سالن. 
5-قرار دادن سيني‌هاي دانخوري يكساعت پس از قرار دادن جوجه‌ها در سالن. 
6-اجراي برنامه نوردهي متناوب به صورت 5/2 ساعت روشنايي و 5/3 ساعت خاموشي، به مدت 24 ساعت. 
7-تغيير برنامه نوردهي پس از 24 ساعت و به صورت 14 ساعت روشنايي و 10 ساعت تاريكي. 
8-انجام مراقبتهاي ويژه در طول 24 ساعت اول. 
9-جدا كردن جوجه‌هايي كه داراي افتادگي به پهلو هستند و قرار دادن آنها در محيط مخصوص مراقبتهاي ويژه.

دسته بندی : طیور » بوقلمون
بازگشت
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد امنیتی : *