ورود به سایت
ثبت مشاور
چرا نمیتوانم از قناری ها جوجه بگیرم
12 تیر 1396

چرا نمیتوانم از قناری ها جوجه بگیرم

رشد و نمو : عوامل زیر میتوانند موجب عدم گرفتن جوجه در زمان جفت گیری و جوجه کشی باشند :     الف – عدم آماده سازی قناری های نر وماده ...