ورود به سایت
ثبت مشاور
جالبترینبهره برداری ها از مدفوع حیوانات
18 آبان 1396

جالبترینبهره برداری ها از مدفوع حیوانات

رشد و نمو : با گذشت زمان و پیشرفت علم ، بر اساس مطالعات و آزمایشهای انجام شده ، مواد موثری در مدفوع انواع حیوانات یافته شده که میتوان از فضولات آنها ...