ورود به سایت
ثبت مشاور
انواع بیماریهای قناری قسمت اول
03 تیر 1396

انواع بیماریهای قناری قسمت اول

    رشد و نمو : نشانه هائی که بیان کننده ی حالات غیر طبیعی و عدم سلامت این گونه پرنده گان میباشد عبارتند از : 1- پف کردن پرنده و عدم ...