ورود به سایت
ثبت مشاور
معنای هر کدام از اصطلاحات قناری بازان
29 خرداد 1396

معنای هر کدام از اصطلاحات قناری بازان

رشد و نمو : قناری بازان نیز مانند سایر پرورش دهندگان انواع حیوانات و پرندگان نیز اصطلاحاتی دارند که بهتر است کلیه افرادی که قصد پرورش این پرندگان را ...