ورود به سایت
ثبت مشاور
انواع بیماریهای قناری قسمت چهارم
06 تیر 1396

انواع بیماریهای قناری قسمت چهارم

رشد و نمو : با مشاهده ی این حالات سریعا پرنده را از پرنده های دیگر جدا کنید و آن را در قفس مخصوص بیمار ها قرار دهید . باید توجه داشت که پرنده ی ...