ورود به سایت
ثبت مشاور
اصول کشتار و شرایط کشتارگاه های شتر مرغ
04 آبان 1396

اصول کشتار و شرایط کشتارگاه های شتر مرغ

رشد و نمو : پس از طی مراحل جوجه کشی و تغذیه و رسیدگی صحیح به پرنده ، عرضه به بازار و شرایط و نحوه کشتار شتر مرغ ، از اهمیت خاصی برخوردار است که در ...