ورود به سایت
ثبت مشاور
از پر شتر مرغ چه استفاده ای میشود
18 آبان 1396

از پر شتر مرغ چه استفاده ای میشود

رشد و نمو : همانگونه که در بخشهای قبلی ذکر شد، شتر مرغ یکی از پرندگانی است که از کلیه اجزای بدنش ، مانند پر ، پوست، گوشت و .... آن ، میتوان استفاده ...