ورود به سایت
ثبت مشاور
واکسنهای مورد نیاز در پرورش بوقلمون
14 شهریور 1396

واکسنهای مورد نیاز در پرورش بوقلمون

    رشد و نمو : برنامه واکسیناسیون با توجه به شرایط تعیین میشود و عواملی چون شیوه پرورش ، فصل پرورش و منطقه پرورش میتوانند برنامه ...