ورود به سایت
ثبت مشاور
ضوابط و اصول حاکم در پرورش و تولید مثل شتر مرغ از آغاز تا فروش
16 شهریور 1396

ضوابط و اصول حاکم در پرورش و تولید مثل شتر

  رشد و نمو :  پرورش و نگهداری شتر مرغ از حساسیت و اهمیت خاصی بر خوردار است تاکنون ۱۴ نوع بیماری مشترک با طیور، ۷ نوع بیماری مشترک با ...