ورود به سایت
ثبت مشاور
2 راه برای تشخیص نطفه دار بودن یا هرز بودن تخم قناری
11 تیر 1396

2 راه برای تشخیص نطفه دار بودن یا هرز بودن

 رشد و نمو : بهترین زمان برای تشخیص نطفه دار بودن یا نبودن تخم ، 7 روز پس از زمان قرار دادن تخم ها زیر پرنده است . البته در این زمان برای اینکه ...