ورود به سایت
ثبت مشاور
روش اصولی انتخاب قناریهای مناسب برای جفت گیری و تشخیص سن قناری
08 تیر 1396

روش اصولی انتخاب قناریهای مناسب برای جفت

 رشد و نمو : برای اینکه بتوانید بهترین نتیجه را در فصل جوجه کشی ، از قناریهای خود بگیرید ، مواردی مانند زمان مناسب خرید قناری ، سن قناری ، و ...