ورود به سایت
ثبت مشاور
آموزش تاریخچه و نژاد زنبور عسل
16 اسفند 1396

آموزش تاریخچه و نژاد زنبور عسل

رشد و نمو : عسـل هـمواره به عنوان  غـذايي سالم و طبيعي مورد استفاده ي انسان بوده و مشـهور است كه خداوند فقط دو ماده را صرفاً به عنوان غذا آفريده ...
آموزش نحوه تکثیر و شناسایی رفتارهای زنبور عسل
15 اسفند 1396

آموزش نحوه تکثیر و شناسایی رفتارهای زنبور عسل

رشد و نمو : با در نظر گرفتن شرایطی که در ادامه مطالعه خواهید کرد ، ملکه اقدام به تخم ریزی می کند و زنبورهای جدید به کندو اضافه می شوند. در ادامه با نحوه ...
آموزش لوازم مورد نیاز جهت پرورش و تکثیر زنبور عسل
14 اسفند 1396

آموزش لوازم مورد نیاز جهت پرورش و تکثیر

رشد و نمو : زنبورداری کمترین تجهیزات ، فضا و تأسیسات را نیاز دارد و با ساده ترین امکانات انجام می شود . در ادامه با لوازم مورد نیاز برای پرورش این ...
آموزش قسمتهای مختلف بدن زنبور عسل
13 اسفند 1396

آموزش قسمتهای مختلف بدن زنبور عسل

  رشد و نمو: برای شروع پرورش و تکثیر زنبور عسل ، در ابتدا می بایست با اجزای بدن این حشره آشنا شویدتا در موارد لزوم ،به سهولت بتوانید موارد مورد نیاز ...